Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 26.6.2014 – DL v. komissio

(Asia F-13/14)1

(Asian poistaminen rekisteristä – Kanteen peruuttaminen – Työjärjestyksen 89 artiklan 7 kohta – Asianosaisten oikeudenkäyntikuluja koskeva sopimus)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: DL (Orp–Jauche, Belgia) (edustaja: asianajaja S. Orlandi)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja V. Joris)

Oikeudenkäynnin kohde

Sellaisen päätöksen kumoamisvaatimus, jolla hylätään hakemus aiemmin myönnetyn sellaisen ennakkoluvan jatkamisesta, joka koskee kantajan pojan logopediakulujen korvaamista hänen vakavan sairautensa hoidon yhteydessä vuoden 2012/2013 osalta

Määräysosa

Asia F-13/14 poistetaan virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

DL ja Euroopan komission vastaavat oikeudenkäyntikuluistaan sopimuksensa mukaisesti.

____________

____________

1 EUVL C 102, 7.4.2014, s. 46.