Language of document :

Rješenje Službeničkog suda (prvo vijeće) od 26. lipnja 2014. – DL protiv Komisije

(Predmet F-13/14)1

(Brisanje – Povlačenje tužbe – Članak 89. stavak 7. Poslovnika – Sporazum stranaka o troškovima)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: DL (Orp–Jauche, Belgija) (zastupnik: S. Orlandi, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: J. Currall i V. Joris, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke kojom se odbija zahtjev za produženje dodijeljenog prethodnog odobrenja povrata troškova logopeda za tužiteljevog sina u okviru liječenja njegove teške bolesti za godinu 2012/2013.Izreka rješenja Predmet F-13/14 briše se iz upisnika Službeničkog suda.DL i Europska komisija snose troškove u skladu sa svojim sporazumom.