Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tas-26 ta’ Ġunju 2014 – DL vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-13/14) 1

(Tħassir – Rinunzja għall-atti mir-rikorrenti – Artikolu 89(7) tar-Regoli tal-Proċedura – Ftehim tal-partijiet fuq l-ispejjeż)

Lingwa tal-kawża:il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: DL (Orp–Jauche, il-Belġju) (rappreżentant: S. Orlandi, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: J. Currall u V. Joris, aġenti)

Suġġett

Talba għall-annullament tad-deċiżjoni li tiċħad it-talba għal estensjoni tal-awtorizzazzjoni minn qabel mogħtija għar-rimbors tal-ispejjeż ta’ terapija għal logopedija ta’ bin ir-rikorrent fil-kuntest tat-trattament tal-marda gravi tiegħu, għas-sena 2012/2013.DispożittivIl-Kawża F-13/14 hija mħassra mir-reġistru tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku.DL u l-Kummissjoni Ewropea għandhom ibatu l-ispejjeż skont il-ftehim tagħhom.