Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 26 iunie 2014 – DL/Comisia

(Cauza F-13/14)1

(Radiere – Desistarea reclamantului – Articolul 89 alineatul (7) din Regulamentul de procedură – Acordul părților privind cheltuielile de judecată)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: DL (Orp–Jauche, Belgia) (reprezentant: S. Orlandi, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: MM. J. Currall și V. Joris, agenți)

Obiectul

Cererea de anulare a deciziei de respingere a cererii de prelungire, pentru anul 2012/2013, a autorizației prealabile acordate în privința rambursării cheltuielilor de logopedie pentru fiul reclamantului, efectuate în cadrul tratamentului bolii sale graveDispozitivulCauza F-13.14 este radiată din registrul Tribunalului.DL și Comisia Europeană suportă cheltuielile de judecată potrivit acordului dintre ele.