Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 26. júna 2014 – DL/Komisia

(vec F-13/14)1

(Výmaz – Späťvzatie zo strany žalobcu – Článok 89 ods. 7 rokovacieho poriadku – Dohoda účastníkov konania o trovách)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: DL (Orp-Jauche, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, avocat)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a V. Joris, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o odmietnutí žiadosti o predĺženie predchádzajúceho povolenia udeleného pre náhradu výdavkov vynaložených na logopédiu syna žalobcu v rámci liečby jeho vážnej choroby pre rok 2012/2013Výrok1.    Vec F-13/14 sa vymaže z registra Súdu pre verejnú službu.2.    DL a Európska komisia znášajú trovy konania podľa svojej dohody.