Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 26 juni 2014 – DL mot kommissionen

(Mål F-13/14)1

(Avskrivning – Sökanden har återkallat sin talan – Artikel 89.7 i rättegångsreglerna – Parterna har enats om rättegångskostnaderna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: DL (Orp-Jauche, Belgien) (ombud: advokaten S. Orlandi)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och V. Joris)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att avslå ansökan om förlängning av förhandsgodkännandet vad gäller rätt till ersättning för logopedbehandlingar som sökande bekostat till följd av sonens allvarliga sjukdom, för året 2012/2013

Avgörande

Mål F-13/14 avskrivs från vidare handläggning i personaldomstolen.

DL och Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader i enlighet med vad som har avtalats.

____________

____________

1 EUT C 102, 7.4.2014, sid. 46.