Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 2.7.2014 – Psarras v. ENISA

(Asia F-63/13)1

(Henkilöstö – Väliaikainen toimihenkilö – Työsopimuksen irtisanominen – Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan 2 kohdan a alakohta – Oikeus tulla kuulluksi – Henkinen kärsimys – Lainvastainen päätös – Kolmannen osapuolen oikeuksien kohtuuton loukkaaminen – Vahingonkorvauksista määrääminen viran puolesta – Kumoamistuomion täytäntöönpanon laiminlyönti)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Aristidis Psarras (Iraklion, Kreikka) (edustaja: asianajaja V. Christianos)

Vastaaja: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) (asiamiehet: aluksi P. Empadinhas, sitten S. Purser, avustajanaan asianajaja C. Meidanis)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota yhtäältä kantajan irtisanomispäätös ja toisaalta asiassa F-118/10 annetun virkamiestuomioistuimen tuomion jälkeen tehty päätös, jolla toinen työntekijä nimettiin kirjanpitäjän tehtäviin, sekä lisäksi vaatimus saada korvausta aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä.

Tuomiolauselma

Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston pääjohtajan 4.9.2012 tekemä päätös, jolla irtisanottiin Aristidis Psarrasin väliaikaisen toimihenkilön työsopimus, kumotaan.

Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto velvoitetaan maksamaan Aristidis Psarrasille 40 000 euroa.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Aristidis Psarrasin oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 336, 16.11.2013, s. 31.