Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2014. gada 2. jūlija spriedums – Psarras/ENISA

(lieta F-63/13) 1

Civildienests – Pagaidu darbinieks– Līguma izbeigšana – Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. panta 2. punkta a) apakšpunkts – Tiesības tikt uzklausītam – Morālais kaitējums – No tā izrietošs prettiesisks lēmums – Pārmērīgs trešās personas tiesību aizskārums – Automātiska kaitējuma atlīdzināšana – Sprieduma, ar kuru tiek atcelts tiesību akts, neizpilde

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Aristidis Psarras (Héraklion, Grieķija) (pārstāvis – V. Christianos, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (pārstāvji – sākotnēji M. P. Empadinhas, vēlāk M. S. Purser, piedaloties C. Meidanis, advokāts)

PriekšmetsPirmkārt, prasība atcelt lēmumu par prasītāja atlaišanu un, otrkārt, prasība atcelt lēmumu, kas pieņemts pēc Civildienesta tiesas sprieduma lietā F-118/10, iecelt grāmatveža amatā citu darbinieku un, visbeidzot, prasība atlīdzināt nodarīto morālo kaitējumuRezolutīvā daļa:atcelt Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras izpilddirektora 2012. gada 4. septembra lēmumu, ar kuru tiek izbeigts A. Psarras pagaidu darbinieka līgums;Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra izmaksā A. Psarras summu EUR 40 000 apmērā;prasību pārējā daļā noraidīt;Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra sedz savus un atlīdzina A. Psarras tiesāšanās izdevumus.