Language of document :

12. juulil 2014 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-64/14)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat M.-A. Lucas)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Avalik teenistus – Nõue tühistada komisjoni otsus mitte lubada hagejat itaalia keele tõlkijate reservinimekirja koostamiseks korraldatud konkursi EPSO/AD/263/13 tõlketestidele.

Hageja nõuded

tühistada 19. novembri 2013. aasta otsus mitte lubada hagejat tõlketestidele;

tühistada vajadusel 2. aprilli 2014. aasta otsus hageja kaebuse rahuldamata jätmise kohta;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.