Language of document :

Acțiune introdusă la 12 iulie 2014 - ZZ/Comisia

(Cauza F-64/14)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: M.-A. Lucas, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Funcție publică – Cerere de anulare a unei decizii a Comisiei de a nu admite reclamantul la probele de traducere din cadrul concursului EPSO AD/263/13 pentru constituirea unei liste de rezervă pentru recrutarea de traducători de limbă italiană

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei din 19/11/2013 de a nu admite reclamantul la probele de traducere;anularea, în cazul în care este necesar, a deciziei din 2/4/2014 de respingere a reclamației reclamantului;obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.