Language of document :

Žaloba podaná 12. júla 2014 – ZZ/Komisia

(vec F-64/14)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: M.-A. Lucas, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Verejná služba – Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie nepripustiť žalobkyňu k prekladateľským skúškam vo výberovom konaní EPSO/AD/263/13 na účely vytvorenia rezervy pre budúci nábor taliansky hovoriacich prekladateľov

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie z 19/11/2013 nepripustiť žalobkyňu k prekladateľským skúškam,ak je to potrebné, zrušiť rozhodnutie z 2/4/2014 o zamietnutí sťažnosti žalobkyne,zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.