Language of document :

Tožba, vložena 12. julija 2014 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-64/14)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: M.-A. Lucas, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Javni uslužbenci – Predlog za razglasitev ničnosti odločbe Komisije, s katero se tožeči stranki ni dovolilo pristopa k prevajalskemu preizkusu na javnem natečaju EPSO/AD/263/13 za oblikovanje rezervnega seznama prevajalcev za italijanski jezik.

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti odločbe z dne 19. novembra 2013, s katero se tožeči stranki ni dovolilo pristopa k prevajalskemu preizkusu;Po potrebi razglasitev ničnosti odločbe z dne 2. aprila 2014 o zavrnitvi ugovora tožeče stranke;Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.