Language of document :

Žaloba podaná dne 7. července 2014 – ZZ v. Komise

(Věc F-62/14)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupce: M.-A. Lucas, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Veřejná služba – Návrh na zrušení rozhodnutí Komise o nepřipuštění žalobkyně k překladatelským zkouškám – Výběrové řízení EPSO (AD/263/13) za účelem sestavení rezervního seznamu pro nábor překladatelů z italského jazyka

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí ze dne 19. listopadu 2013 o nepřipuštění žalobkyně k překladatelským zkouškám;v případě potřeby zrušit rozhodnutí ze dne 27. března 2014 o zamítnutí stížnosti žalobkyně;uložit Komisi náhradu nákladů řízení.