Language of document :

Sag anlagt den 7. juli 2014 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-62/14)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat M.-A. Lucas)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Personalesag – påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om ikke at give sagsøgeren adgang til oversættelsesprøverne i udvælgelsesprøve EPSO/AD/263/13 med henblik på oprettelse af en ansættelsesreserve af italiensksprogede oversættere

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen af 19. november 2013 om ikke at give sagsøgeren adgang til oversættelsesprøverne.

Om fornødent annullation af afgørelsen af 27. marts 2014 om afslag på sagsøgerens klage.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.