Language of document :

Kanne 7.7.2014 – ZZ v. komissio

(Asia F-62/14)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja M.-A. Lucas)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Henkilöstö – Vaatimus sellaisen komission päätöksen kumoamiseksi, jolla kantaja jätettiin kutsumatta käännöskokeisiin – EPSO-kilpailu (AD/263/13) varallaololuettelon laatimiseksi italian kielen kääntäjistä

Vaatimukset

19.11.2013 tehty päätös, jolla kantaja jätettiin kutsumatta käännöskokeisiin, on kumottava

27.3.2014 tehty päätös hylätä kantajan valitus on kumottava, jos tarpeen

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.