Language of document :

Prasība, kas celta 2014. gada 7. jūlijā – ZZ/Komisija

(lieta F-62/14)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – M.-A. Lucas, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Civildienests – Prasība atcelt Komisijas lēmumu nepielaist prasītāju tulkošanas pārbaudījumam konkursā EPSO/AD/263/13 rezerves saraksta sagatavošanai itāļu valodas tulkiem

Prasītāja prasījumi:

atcelt Lēmumu 19/11/2013 nepielaist prasītāju tulkošanas pārbaudījumiem;

ja nepieciešams, atcelt Lēmumu 27/3/2014 noraidīt prasītāja sūdzību;piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.