Language of document :

Tožba, vložena 7. julija 2014 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-62/14)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: M.-A. Lucas, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Javni uslužbenci – Predlog za razglasitev ničnosti sklepa Komisije o nepripustitvi tožeče stranke k preskusom prevajanja – Javni natečaj EPSO (AD/263/13) za sestavo rezervnega seznama kandidatov za zaposlitev prevajalcev za italijanski jezik

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti sklepa z dne 19. novembra 2013 o nepripustitvi tožeče stranke k preskusom prevajanja;če je to potrebno, razglasitev ničnosti sklepa z dne 27. marca 2014 o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke;naložitev plačila stroškov Komisiji.