Language of document :

Talan väckt den 7 juli 2014 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-62/14)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten M.-A. Lucas)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Personalmål – Yrkande om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte ge sökanden tillträde till översättningsproven – Uttagningsprov som anordnats av Epso (AD/263/13) för att upprätta en anställningsreserv av italienskspråkiga översättare.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 19 november 2013 att inte ge henne tillträde till översättningsproven,

vid behov ogiltigförklara beslutet av den 27 mars 2014 om avslag på sökandens klagomål, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.