Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Rüsselsheim (Nemčija) 18. avgusta 2014 – Sandy Siewert in drugi proti Condor Flugdienst GmbH

(Zadeva C-394/14)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Rüsselsheim

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Sandy Siewert, Emma Siewert, Nele Siewert

Tožena stranka: Condor Flugdienst GmbH

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali se morajo izredne razmere v smislu člena 5(3) Uredbe1 nanašati neposredno na rezervirani let?

Če so za poznejši let upoštevne tudi izredne razmere, ki nastopijo med predhodnimi leti, ali se morajo vsi ustrezni ukrepi, ki jih mora sprejeti dejanski letalski prevoznik v skladu s členom 5(3) Uredbe, nanašati le na preprečitev izrednih razmer ali tudi na preprečitev večje zamude?

Ali je treba posege tretjih oseb, ki ravnajo na lastno odgovornost in na katere so bile prenesene naloge, ki spadajo pod dejavnost letalskega prevoznika, šteti za izredne okoliščine v smislu člena 5(3) Uredbe?     

Če je odgovor na vprašanje 3 pritrdilen, ali je pri presoji pomembno kdo (letalska družba, upravljavec letališča, itd.) je pooblastil tretjo osebo?

____________

1     Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91(Besedilo velja za EGP); UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 8, str. 10.