Language of document :

2014 m. rugpjūčio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Gascogne Sack Deutschland GmbH ir Gascogne / Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

(Byla T-577/14)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovės: Gascogne Sack Deutschland GmbH (Vyda, Vokietija) ir Gascogne (Sen Polis prie Dakso, Prancūzija) atstovaujamos advokatų F. Puel ir E. Durand

Atsakovas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

Reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti Europos Sąjungos deliktinę atsakomybę dėl Bendrajame Teisme, kuris nepaisė reikalavimų dėl protingos proceso trukmės, vykusios procedūros;

todėl

įpareigoti Europos Sąjungą tinkamai ir visiškai atlyginti materialinę ir moralinę žalą, atsiradusią ieškovėms dėl neteisėtų Sąjungos veiksmų, sumokant šias sumas ir kompensacines palūkanas bei delspinigius, nustatomus pagal Europos Centrinio Banko normą, taikomą pagrindinėms refinansavimo operacijoms, padidintą dviem punktais, skaičiuojant nuo ieškinio pateikimo dienos:

1 193 467 EUR už nuostolius, patirtus dėl papildomų įstatyminių palūkanų, taikomų nuo nominalios sankcijos vertės, mokėjimo pasibaigus protingam terminui;187 571 EUR už nuostolius, patirtus dėl papildomų banko garantijos mokėjimų pasibaigus protingam terminui;2 000 000 EUR už negautą pelną ir (arba) už nuostolius, patirtus dėl „netikrumo“, ir500 000 EUR už moralinę žalą;nepatenkinus šių reikalavimų, jei būtų manoma, kad būtina iš naujo įvertinti patirtos žalos dydį, nurodyti atlikti ekspertizę pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 65 straipsnio d punktą, 66 straipsnio 1 dalį ir 70 straipsnį;bet kuriuo atveju priteisti iš Europos Sąjungos bylinėjimosi šiame procese išlaidas.Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentaiGrįsdamos ieškinį ieškovės remiasi vienu pagrindu, susijusiu su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio antros pastraipos pažeidimu dėl pernelyg ilgos procedūros Bendrajame Teisme trukmės, todėl su

jų pagrindinės teisės į bylos nagrinėjimą per protingą terminą pažeidimu.