Language of document :

Tožba, vložena 7. avgusta 2014 – ZZ proti Parlamentu

(Zadeva F-79/14)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: A. Lamamra in K. Evora, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti o ukinitvi dodelitve gospodinjskega dodatka, in sicer z retroaktivnim učinkom, po premestitvi tožeče stranke v drugo institucijo ter o omejitvi zneska nadomestila za nastanitev z dveh na en mesec.

Predlogi tožeče stranke

Za nično naj se razglasi odločba Evropskega parlamenta z dne 5. decembra 2013;za nično naj se razglasi odločba Evropskega parlamenta z dne 8. decembra 2014 o zavrnitvi njene pritožbe;Parlamentu naj se naloži plačilo stroškov.