Language of document :

14. augustil 2014 esitatud hagi – ZZ versus Regioonide Komitee

(kohtuasi F-81/14)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid J.-N. Louis, D. de Abreu Caldas ja R. Metz)

Kostja: Regioonide Komitee

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus jätta hageja Regioonide Komitees toimunud 2013. aasta edutamise raames järgmisele palgaastmele (AD 13) edutamata.

Hageja nõuded

tühistada Regioonide Komitee otsus jätta hageja 2013. aasta edutamise raames palgaastmele AD 13 edutamata;

mõista kohtukulud välja Regioonide Komiteelt.