Language of document :

Žaloba podaná 14. augusta 2014 – ZZ/Výbor regiónov

(vec F-81/14)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: J.-N. Louis, D. de Abreu Caldas a R. Metz, advokáti)

Žalovaný: Výbor regiónov

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Výboru regiónov o nepovýšení žalobkyne do nasledujúcej platovej triedy (AD 13) pri povyšovaní za rok 2013

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Výboru regiónov o nepovýšení žalobkyne do platovej triedy AD 13 pri povyšovaní za rok 2013,

uložiť Výboru regiónov povinnosť nahradiť trovy konania.