Language of document :

Beroep ingesteld op 7 augustus 2014 – ZZ e.a. / EDEO

(Zaak F-78/14)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: ZZ e.a. (vertegenwoordigers: Dario de Abreu Caldas, Micael de Abreu Caldas en Jean-Noël Louis, advocaten)

Verwerende partij: Europese Dienst voor extern optreden (EDEO)

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de besluiten om verzoekers in het kader van de bevorderingsronde 2013 van de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) niet naar de volgende rang te bevorderen

Conclusies van de verzoekende partijen

nietigverklaring van de besluiten van 9 en 14 oktober 2013 tot vaststelling van de lijst van ambtenaren die in het kader van de bevorderingsronde 2013 zijn bevorderd;

verwijzing van EDEO in de kosten van de procedure.