Language of document :

15. augustil 2014 esitatud hagi – ZZ versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi F-82/14)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat M. Cornacchia)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus jätta hageja kõrvale konkursist EPSO/AST/126/2012, kuna ta ei informeerinud konkursikomisjoni, et tal on ühe komisjoni liikmega sugulussuhe.

Hageja nõuded

tühistada 15. mai 2014. aasta otsus, millega avaliku konkursi EPSO/AST/126/12 komisjon kinnitas EPSO kirjaga vastuseks hageja 31. jaanuaril 2014 esitatud uuesti läbivaatamise taotlusele hageja kõrvalejätmise konkursist EPSO/AST/126/2012;

mõista Euroopa Komisjonilt hagejale eelmises punktis nimetatud otsusega tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks välja summa, mis on ex aequo et bono hinnates 3000 eurot;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.