Language of document :

Žaloba podaná 15. augusta 2014 – ZZ/Európska komisia

(vec F-82/14)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: M. Cornacchia, avvocatto)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o vylúčení žalobcu z výberového konania EPSO/AST/126/2012 z dôvodu, že neinformoval komisiu, že mal príbuzenský vzťah s jedným z členov komisie

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie z 15. mája 2014, ktorým komisia vo všeobecnom výberovom konaní EPSO/AST/126/2012 prostredníctvom listu EPSO a v štádiu žiadosti o preskúmanie z 31. januára 2014 podanej žalobcom potvrdila vylúčenie žalobcu z výberového konania EPSO/AST/126/2012,uložiť Európskej komisii povinnosť nahradiť nemajetkovú ujmu žalobcu z dôvodu rozhodnutia uvedeného v bode A) a odhadnutú ex aequo et bono na sumu 3 000 eur,zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.