Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 30 септември 2014 г. — Ojamaa/Парламент

(Дело F-37/14)1

(Публична служба – Длъжностни лица – Орган по назначаването – Акт с неблагоприятни последици – Явна недопустимост)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Priit Ojamaa (Брюксел, Белгия) (представител: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Ответник: Европейски парламент (представители: M. Ecker и N. Chemaï)

Предмет

Искане за отмяна на решението на Парламента да не разреши прехвърлянето за 2013 г. на 16 дни отпуск, неизползвани през 2012 г., след като жалбоподателят бил в продължителен отпуск поради тежко заболяване. ДиспозитивОтхвърля жалбата като явно недопустима.Г-н Ojamaa следва да понесе собствените си съдебни разноски и е осъден да заплати направените от Европейския парламент съдебни разноски.