Language of document :

Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 30 september 2014 – Ojamaa mot parlamentet

(Mål F-37/14)1

(Personalmål – Tjänstemän – Tillsättningsmyndighet – Rättsakt som går någon emot – Uppenbart att talan ska avvisas)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Priit Ojamaa (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten M. Casado García-Hirschfeld)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: M. Ecker och N. Chemaï)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av parlamentets beslut att inte bevilja sökandens ansökan om att överföra 16 semesterdagar som inte tagits ut under år 2012 till år 2013, efter en långtidsjukskrivning på grund av allvarlig sjukdom.

Avgörande

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

Priit Ojamaa ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europaparlamentets kostnader.

____________

____________

1 EUT C 184, 16.6.2014, s. 47.