Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 22. september2014 – Loescher mod Rådet

(Sag F-108/13) 1

Processprog: fransk

Formanden for Tredje Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

____________

1 EUT C 24 af 25.1.2014, s.41.