Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 22. septembri 2014. aasta määrus – Loescher versus nõukogu

(kohtuasi F-108/13)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Kolmanda koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

____________

1    ELT C 24, 25.1.2014, lk 41.