Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2014. gada 22. septembra rīkojums – Loescher/Padome

(lieta F-108/13) 1

Tiesvedības valoda – franču

Trešās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

____________

1    OV C 24, 25.1.2014, 41. lpp.