Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 22 september 2014 – Loescher / Raad

(Zaak F-108/13)1

Procestaal: Frans

De president van de Derde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

____________

1     PB C 24 van 25.1.2014, blz. 41.