Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 22 septembrie 2014 - Loescher/Consiliul

(Cauza F-108/13)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a treia a dispus radierea cauzei.

____________

____________

1    JO C 24, 25.1.2014, p 41.