Language of document :

Žaloba podaná dne 7. srpna 2014 – ZZ v. Rada

(Věc F-77/14)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Určení, že článek 8 přílohy VII služebního řádu, ve znění čl. 1 bodu 67) písm. d) nařízení č. 1023/2013, je nepoužitelný v rozsahu, v němž zavádí vztah mezi přiznáním nároků upravených v tomto článku a statusem osoby pobývající či pracující v zahraničí, a zrušení obecných prováděcích ustanovení týkajících se nákladů na každoroční cestu z místa zaměstnání do místa původu, která byla přijata Radou dne 1. ledna 2014 a která zavádějí tentýž vztah.

Návrhová žádání žalobce

určit, že na základě článku 277 SFEU nelze čl. 1 bod 67) písm. d) nařízení č. 1023/2013 uplatňovat v rozsahu, v němž náhradu nákladů na každoroční cestu podle článku 7 přílohy VII služebního řádu podmiňuje tím, že jde o osobu pobývající či pracující v zahraničí;zrušit článek 1 OPU ze dne 1. ledna 2014 v rozsahu, v němž náhradu nákladů na každoroční cestu podle článku 7 přílohy VII služebního řádu podmiňuje tím, že jde o osobu pobývající či pracující v zahraničí;uložit Radě náhradu nákladů řízení.