Language of document :

Tužba podnesena 7. kolovoza 2014. – ZZ protiv Vijeća

(Predmet F-77/14)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnik: S. Pappas, odvjetnik)

Tuženik: Vijeće Europske unije

Predmet i opis spora

Utvrđenje da se članak 8. Priloga VII. Pravilniku o osoblju, kako je izmijenjen člankom 1. stavkom 67), točkom (d) Uredbe 1023/2013, ne može primijeniti u dijelu u kojem se dodjeljivanje povlastica predviđenih tim člankom veže uz uvjet života u inozemstvu ili boravka u stranoj državi, te poništenje općih provedbenih odredaba koje se odnose na putne troškove od mjesta rada do matičnog mjesta koje je Vijeće donijelo 1. siječnja 2014. primjenjujući istu vezu.

Tužbeni zahtjev tužitelja

Tužitelj od Službeničkog suda zahtijeva da:

utvrdi kako se na temelju članka 277. UFEU-a, članak 1. stavak 67) točka (d) Uredbe br. 1023/2013 treba izuzeti od primjene u dijelu u kojem naknadu godišnjih putnih troškova predviđenih u članku 7. Priloga VII. Pravilniku veže uz uvjet života u inozemstvu ili boravka u stranoj državi;poništi članak 1. OPO-a od 1. siječnja 2014. u dijelu u kojem naknadu godišnjih putnih troškova predviđenih u članku 7. Priloga VII. Pravilniku veže uz uvjet života u inozemstvu ili boravka u stranoj državi;Vijeću naloži snošenje troškova postupka.