Language of document :

Acțiune introdusă la 7 august 2014 - ZZ/Consiliul

(Cauza F-77/14)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: S. Pappas, avocat)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Constatarea inaplicabilităţii articolului 8 din anexa VII la Statutul funcționarilor, astfel cum a fost modificat prin articolul 1 punctul 67 litera (d) din Regulamentul nr. 1023/2013, în măsura în care stabilește o legătură între acordarea beneficiilor prevăzute la acest articol și statutul de expatriat sau cel de persoană care are reședința în afara țării de origine, şi anularea Dispozițiilor generale de punere în aplicare privind cheltuielile de călătorie de la locul de repartizare până la locul de origine adoptate de Consiliu la 1 ianuarie 2014, care stabilesc aceeași legătură.

Concluziile reclamantului

Constatarea faptului că, în temeiul articolului 277 TFUE, articolul 1 punctul 67 litera (d) din Regulamentul nr. 1023/2013 nu trebuie aplicat în măsura în care condiționează rambursarea cheltuielilor de călătorie anuală prevăzute la articolul 7 din anexa VII la statut de statutul de persoană care are reședința în afara țării de origine sau de cel de expatriat;anularea articolului 1 din DGA din 1 ianuarie 2014, în măsura în care acesta condiționează rambursarea cheltuielilor de călătorie anuală prevăzute la articolul 7 din anexa VII la statut de statutul de persoană care are reședința în afara țării de origine sau de cel de expatriat;obligarea Consiliului la plata cheltuielilor de judecată.