Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 17. septembri 2014. aasta otsus – Wahlström versus Frontex

(kohtuasi F-117/13)1

(Avalik teenistus – Frontexi töötajad – Ajutine teenistuja – Tähtajalise lepingu pikendamata jätmine – Pikendamise menetlus – Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 41 lõike 2 punkt a – Õigus olla ära kuulatud – Eiramine – Mõju otsuse sisule)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Kari Wahlström (Espoo, Soome) (esindaja: advokaat S. A. Pappas)

Kostja: Euroopa Liidu välispiiridel tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (esindajad: S. Vuorensola ja H. Caniard ning advokaadid D. Waelbroeck ja A. Duron)

Ese

Nõue tühistada otsus jätta hageja ajutise teenistuja leping pikendamata pärast seda, kui Avaliku Teenistuse Kohus tühistas kohtuasjas F-87/11 esimese otsuse jätta tema leping pikendamata.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Liidu välispiiridel tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri direktori 19. veebruari 2013. aasta otsus jätta K. Wahlströmi ajutise teenistuja leping pikendamata.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta Euroopa Liidu välispiiridel tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja K. Wahlströmi kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 31, 1.2.2014, lk 23.