Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2014. szeptember 17-i ítélete – Wahlström kontra Frontex

(F-117/13. sz. ügy)1

(Közszolgálat – A Frontex személyi állománya – Ideiglenes alkalmazott – A határozott idejű munkaszerződés meghosszabbításának elmaradása – Meghosszabbítási eljárás – Az Európai Unió Alapjogi Chartája 41. cikke (2) bekezdéséne

é

s H. Caniard meghatalmazo

ttak,

D. Waelbroeck és A. Duron ügyvédek)Az ügy tárgyaA felperes ideiglenes alkalmazotti szerződése meghosszabbítását a szerződésének meghosszabbítását mellőző első határozatnak a Közszolgálati Törvényszék által az F-87/11. sz. ügyben hozott ítélete általi megsemmisítését követően is mellőző határozat megsemmisítése iránti kérelemAz ítélet rendelkező része

s ügyvéd)Alperes: az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (képviselők: S. Vuorensola és H. Caniard meghatalmazottak, D. Waelbroeck és A. Duron

ügyvédek)Az ü

gy tárgyaA felperes ideiglenes alkalmazotti szerződése meghosszabbítását a szerződésének meghosszabbítását mellőző első határozatnak a Közszolgálati Törvényszék által az F-87/11. sz. ügyben hozott ítélete általi megsemmisítését követően is mellőző határozat megsemmisítése iránti kérelemAz ítélet rendelkező részeA Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség ügyvezető igazgatója által 2013. február 19-én hozott, K. Wahlström ideiglenes alkalmazotti szerződésének meghosszabbítását mellőző határozatot.A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügyn

ökség viseli a saját költsé

geit és köteles viselni a K. Wahlströhm részéről felmerült költségeket.