Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 17 september 2014 – Wahlström / Frontex

(Zaak F-117/13)1

(Openbare dienst – Personeel van Frontex – Tijdelijk functionaris – Niet-verlenging van overeenkomst voor bepaalde tijd – Procedure voor verlenging – Artikel 41, lid 2, sub a, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Recht om te worden gehoord – Niet-inachtneming – Invloed op dictum van het besluit)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Kari Wahlström (Espoo, Finland) (vertegenwoordiger: S. A. Pappas, advocaat)

Verwerende partij: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (vertegenwoordigers: S. Vuorensola en H. Caniard, gemachtigden, D. Waelbroeck en A. Duron, advocaten)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om de overeenkomst van tijdelijk functionaris van de verzoekende partij niet te verlengen na de nietigverklaring van het eerste besluit om haar overeenkomst niet te verlengen door het Gerecht voor ambtenarenzaken in zaak F-87/11

Dictum

Het besluit van de uitvoerend directeur van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie van 19 februari 2013 om de overeenkomst van tijdelijk functionaris van Wahlström niet te verlengen wordt nietig verklaard.

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

Het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie zal zijn eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van Wahlström.

____________

____________

1     PB C 31 van 1.2.2014, blz. 23.