Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 17 septembrie 2014 – Wahlström/Frontex

(Cauza F-117/13)1

(Funcție publică – Personalul Frontex – Agent temporar – Neprelungirea unui contract încheiat pe perioadă determinată – Procedură de prelungire – Articolul 41 alineatul (2) litera (a) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Dreptul de a fi ascultat – Încălcare – Influență asupra sensului deciziei)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: Kari Wahlström (Espoo, Finlanda) (reprezentant: S. A. Pappas, avocat)

Pârâtă: Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (reprezentanți: S. Vuorensola și H. Caniard, agenți, D. Waelbroeck și A. Duron, avocați)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei de a nu prelungi contractul de agent temporar al reclamantului în urma anulării primei decizii de a nu prelungi contractul acestuia, pronunțată de Tribunalul Funcție Publice în cauza F-87/11

Dispozitivul

Anulează decizia directorului executiv al Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene din 19 februarie 2013 de a nu prelungi contractul de agent temporar al domnului Wahlström.Respinge în rest acțiunea.Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de domnul Wahlström.