Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) zo 17. septembra 2014 – Wahlström/Frontex

(vec F-117/13)1

(Verejná služba – Zamestnanci Frontex – Dočasný zamestnanec – Nepredĺženie zmluvy na dobu určitú – Konanie o predĺžení – Článok 41 ods. 2 písm. a) Charty základných práv Európskej únie – Právo byť vypočutý – Nesplnenie – Vplyv na zmysel rozhodnutia)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Kari Wahlström (Espoo, Fínsko) (v zastúpení: S. A. Pappas, advokát)

Žalovaná: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (v zastúpení: S. Vuorensola a H. Caniard, splnomocnení zástupcovia, D. Waelbroeck a A. Duron, advokáti)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o nepredĺžení žalobcovej zmluvy dočasného zamestnanca, ktoré bolo prijaté po zrušení prvého rozhodnutia o nepredĺžení jeho zmluvy Súdom pre verejnú službu vo veci F-87/11Výrok rozsudku1.    Rozhodnutie výkonného riaditeľa Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie z 19. februára 2013 o nepredĺžení zmluvy dočasného zamestnanca K. Wahlströma sa zrušuje.2.    V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.3.    Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania K. Wahlströma.