Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 17 september 2014 – Wahlström mot Frontex

(Mål F-117/13)(1 )

(Personalmål – Frontex personal – Tillfälligt anställd – Beslut att inte förlänga ett tidsbegränsat avtal – Förfarande för förlängning – Artikel 41.2 a i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna – Rätten att yttra sig – Åsidosättande – Betydelse för beslutets innehåll)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Kari Wahlström (Esbo, Finland) (ombud: advokaten S.A. Pappas)

Svarande: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) (ombud: S. Vuorensola och H. Caniard, samt advokaterna D. Waelbroeck och A. Duron)

Saken

Yrkande om ogiltigförklaring av beslutet att inte förlänga sökandens avtal om tillfällig anställning efter det att personaldomstolen ogiltigförklarat det första beslutet att inte förlänga anställningsavtalet i mål F-87/11.

Domslut

Det beslut som direktören för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser fattade den 19 februari 2013 att inte förlänga Kari Wahlströms avtal om anställning som tillfälligt anställd ogiltigförklaras.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser ska bära sina rättegångskotnader och ersätta Kari Wahlströms rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 31, 1.2.2014, s. 23.