Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 18 септември 2014 г. — Marcuccio/Комисия

(Дело F-149/12)1

(Публична служба — Инвалидност — Обезщетение за инвалидност — Удръжка, която е направена върху обезщетението за инвалидност)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Триказе, Италия) (представител: G. Cipressa, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: C. Berardis-Kayser и G. Gattinara)

Предмет

Искане за отмяна на месечното удържане на сумата от 500 EUR от обезщетенията за инвалидност на жалбоподателя за месеците от април до юни 2012 г.ДиспозитивОтхвърля жалбата частично като явно недопустима и частично като явно неоснователна.Осъжда г-н Marcuccio да понесе направените от него съдебни разноски и да заплати съдебните разноски на Европейската комисия.