Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 18.9.2014 – Marcuccio v. komissio

(Asia F-149/12)1

(Henkilöstö – Työkyvyttömyys – Työkyvyttömyyskorvaus – Työkyvyttömyyskorvauksesta tehty pidätys)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser ja G. Gattinara)

Oikeudenkäynnin kohde

Sen päätöksen kumoamista koskeva vaatimus, jonka mukaan kantajan työkyvyttömyyskorvauksista pidätettiin kuukausittain 500 euroa vuoden 2012 huhtikuun ja kesäkuun välisenä aikana.

Määräysosa

Kanne hylätään, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja koska se on osittain selvästi täysin perusteeton.

Luigi Marcuccio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 108, 13.4.2013, s. 38.