Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tat-18 ta’ Settembru 2014 – Marcuccio vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-149/12) 1

(Servizz pubbliku – Invalidità – Allowance tal-invalidità – Tnaqqis fuq l-allowance tal-invalidità)

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Partijiet

Rikorrenti: Luigi Marcuccio (Tricase, l-Italja) (rappreżentant: G. Cipressa, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: C. Berardis-Kayser u G. Gattinara, aġenti)

Suġġett tal-kawża

Talba għall-annullament tal-irkupru kull xahar tas-somma ta’ EUR 500 mnaqqsa mill-allowance tal-invalidità tar-rikorrent minn April sa Ġunju 2012.Dispożittiv tad-digrietIr-rikors huwa miċħud, parzjalment, bħala manifestament inammissibbli u, parzjalment, bħala manifestament infondat.L. Marcuccio għandu jbati l-ispejjeż tiegħu u huwa kkundannat ibati l-ispejjeż tal-Kummissjoni Ewropea.