Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 18. septembra 2014 – Marcuccio/Komisia

(vec F-149/12)1

(Verejná služba – Invalidita – Podpora v invalidite – Zrážka z podpory v invalidite)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a G. Grattinara, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie mesačného vymáhania sumy 500 eur zrážanej z podpory v invalidite žalobcu za mesiace apríl až jún 2012VýrokŽaloba sa zamieta sčasti ako zjavne neprípustná a sčasti ako zjavne nedôvodná.2.    L. Marcuccio znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Európskej komisie.