Language of document :

Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 18 september 2014 – Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-149/12)1

(Personalmål – Handikapp – Invaliditetsersättning – Återkrav av invaliditetsersättningen)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Berardis-Kayser och G. Gattinara)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av återkravet av 500 euro per månad, som mellan månaderna april–juni 2012 drogs av sökandens invaliditetsersättning.

Avgörande

Talan ska ogillas, eftersom det är uppenbart att den i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundad.

Luigi Marcuccio ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

____________

1 EUT C 108, 13.4.2013.