Language of document : ECLI:EU:F:2014:20

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(első tanács)

2014. február 13.

F‑75/13. sz. ügy

Norbert Probst

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Tisztviselő – Külföldi munkavégzési támogatás – A személyzeti szabályzat VII. mellékletének 4. cikke – Felülvizsgálati kérelem – Új és lényeges tények – Nyilvánvalóan elfogadhatatlan kereset”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke értelmében alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben N. Probst az Európai Bizottság 2012. október 4‑i azon határozatának megsemmisítését kéri, amelyben elutasították a külföldi munkavégzési támogatás számára való nyújtását megtagadó határozat felülvizsgálata iránti kérelmét.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. N. Probst maga viseli saját költségeit, és köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

Összefoglaló

Tisztviselői kereset – Előzetes közigazgatási panasz – Határidők – Jogvesztés – Újbóli megnyitás – Feltétel – Új és lényeges tény

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

Az olyan határozat, amelyet annak címzettje nem támadott meg az előírt határidőn belül, vele szemben véglegessé válik. Mindazonáltal új és lényeges tények felmerülése indokolhatja a véglegessé vált korábbi határozat felülvizsgálatára irányuló kérelem előterjesztését.

A véglegessé vált határozat felülvizsgálatát megtagadó határozat ellen előterjesztett keresetet akkor nyilvánítják elfogadhatónak, ha megállapítható, hogy a kérelem ténylegesen új és lényeges tényeken alapul.

E tekintetben az uniós bíróság megsemmisítést kimondó ítélete csak az eljárásban részt vevő felek vagy a megsemmisített aktussal közvetlenül érintett más személyek vonatkozásában minősülhet új ténynek.

(lásd a 16., 17. és 23. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑473/04. sz., Asturias Cuerno kontra Bizottság ügyben 2007. június 19‑én hozott ítélete;

a Közszolgálati Törvényszék F‑98/10. sz., Cervelli kontra Bizottság ügyben 2011. szeptember 12‑én hozott végzése, amelyet az Európai Unió Törvényszéke T‑622/11. P. sz., Cervelli kontra Bizottság ügyben 2012. október 11‑én hozott végzése helybenhagyott, 19., 20. és 23. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat.