Language of document : ECLI:EU:F:2014:78

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(harmadik tanács)

2014. május 8.

F‑50/13. sz. ügy

A

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Szociális biztonság – Baleset vagy foglalkozási megbetegedés – A személyzeti szabályzat 73. cikke – Részleges állandó rokkantság – Kártérítés iránti kérelem – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben A lényegében az Európai Bizottságnak a foglalkozási megbetegedéséből eredő vagyoni és nem vagyoni kárának megtérítésére kötelezését kéri.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a kérelmet mint nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja. Mindkét fél maga viseli saját költségeit.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Szociális biztonság – Baleset és foglalkozási megbetegedés elleni biztosítás – A személyzeti szabályzat szerinti átalány‑kártérítés – A személyzeti szabályzat 73. cikke szerinti eljárás lezárása előtt benyújtott, kiegészítő kártérítés iránti kérelem – Elfogadhatatlanság

(Személyzeti szabályzat, 73. cikk)

2.      Bírósági eljárás – Költségek – Teher – A méltányossági követelmények figyelembevétele

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 87. cikk, 2. §)

1.      A foglalkozási megbetegedésben szenvedő tisztviselő csak abban az esetben jogosult az általános jogon alapuló kiegészítő kártérítést igényelni, ha a személyzet szabályzat 73. cikke alapján nem lehet megfelelő kártérítést nyújtani. Következésképpen főszabály szerint a tisztviselőnek a foglalkozási megbetegedéséből eredő vagyoni és nem vagyoni kára megtérítése iránt benyújtott kérelme főszabály szerint nem fogadható el, amíg a személyzeti szabályzat 73. cikke alapján indított eljárás be nem fejeződik.

(lásd a 32. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑300/97. sz., Latino kontra Bizottság ügyben 1999. december 15‑én hozott ítéletének 94. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑124/05. és F‑96/06. sz., A és G kontra Bizottság ügyben 2010. január 13‑án hozott ítéletének 151. és 152. pontja.

2. Az eljárási szabályzat 87. cikkének 2. §‑a értelmében ha az a méltányosság alapján indokolt, a Közszolgálati Törvényszék úgy határozhat, hogy a pervesztes felet csak a költségek egy részének viselésére kötelezi, vagy e címen nem kötelezi a költségek viselésére.

Az olyan helyzetben, amikor az adminisztráció által elkövetett jogsértés – amelyet megsemmisítő ítélet követ – a kártérítési kérelmek elfogadhatatlanságához vezet, amely kérelmeket az említett megsemmisítő ítéletet eredményező kereset keretében eljárási okokból nem lehetett benyújtani, az adott ügy körülményei igazolják azt, hogy mindkét fél saját költségeit viseli.

(lásd a 39. és 40. pontot)