Language of document : ECLI:EU:F:2014:78

EUROPOS SĄJUNGOS

TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) NUTARTIS

2014 m. gegužės 8 d.

Byla F‑50/13

A

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Socialinė apsauga – Nelaimingas atsitikimas arba profesinė liga – Statuto 73 straipsnis – Dalinis nuolatinis invalidumas – Prašymas atlyginti žalą – Akivaizdus nepriimtinumas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo A iš esmės siekia, kad iš Europos Komisijos būtų priteistas turtinės ir neturtinės žalos, patirtos dėl profesinės ligos, atlyginimas.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Socialinė apsauga – Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų – Fiksuoto dydžio išmoka pagal Pareigūnų tarnybos nuostatuose nustatytą sistemą – Papildomo žalos atlyginimo prašymas, pateiktas prieš pasibaigiant procedūrai pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnį – Nepriimtinumas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnis)

2.      Teismo procesas – Bylinėjimosi išlaidos – Našta – Atsižvelgimas į teisingumo reikalavimus

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalis)

1.      Profesine liga susirgęs pareigūnas turi teisę prašyti papildomo žalos atlyginimo pagal bendrąją teisę tik tuomet, jeigu tinkamas žalos atlyginimas negali būti užtikrintas pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnyje numatytą sistemą. Todėl pareigūno prašymas atlyginti žalą, kuriuo siekiama, kad būtų atlyginta turtinė ar neturtinė žala, kilusi dėl profesinės ligos, iš esmės yra nepriimtinas, kol nebaigta procedūra pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnį.

(žr. 32 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1999 m. gruodžio 15 d. Sprendimo Latino / Komisija, T‑300/97, 94 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2010 m. sausio 13 d. Sprendimo A ir G / Komisija, F‑124/05 ir F‑96/06, 151 ir 152 punktai.

2.      Pagal Procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį, kai to reikalauja teisingumas, Tarnautojų teismas gali nuspręsti iš pralaimėjusios šalies priteisti tik dalį bylinėjimosi išlaidų arba nuspręsti, kad pralaimėjusi šalis visai neturi jų padengti.

Kai dėl administracijos padaryto teisės pažeidimo, pripažinto teismo sprendime dėl panaikinimo, reikalavimai atlyginti žalą, kurių dėl procedūrinių priežasčių nebuvo galima pareikšti ieškinyje, dėl kurio buvo priimtas minėtas teismo sprendimas dėl panaikinimo, tapo nepriimtini, šio atvejo aplinkybės pateisina tai, kad kiekviena šalis atlygina savo bylinėjimosi išlaidas.

(žr. 39 ir 40 punktus)